5.1. "Skandini eivät toimi. Mitä teen?"

  • Tarkista lokaaliasetuksesi. Toimiiko ohjelma oikein jos käynnistät sen komennolla LC_ALL=fi_FI ohjelman_nimi?. Tarkista mitä tulostaa komento locale.

  • Jos käyttämästi ohjelma on komentoriviohjelma ja komentotulkkisi on bash, joka on linuxin oletus, tarkista readline-kirjaston asetukset.

  • Tarkista löytyykö käyttämäsi ohjelma niiden ohjelmien joukosta, joille oikea lokaali ei riitä.

Copyright © 2010-2021 Platon Technologies, s.r.o.           Home | Man pages | tLDP | Documents | Utilities | About
Design by styleshout