3.1. Tekstitiedostojen konvertointi UTF-8:ksi

Tekstitiedostoja voi konvertoida recode-komennolla esimerkiksi näin:


$ recode Latin1..UTF-8 foo.dtd

Copyright © 2010-2021 Platon Technologies, s.r.o.           Home | Man pages | tLDP | Documents | Utilities | About
Design by styleshout