5.4. Merkit, joita voidaan näyttää GNU/Linuxissa

Komento dumpkeys -l | less näyttää käytettävissä olevat merkit.

Copyright © 2010-2021 Platon Technologies, s.r.o.           Home | Man pages | tLDP | Documents | Utilities | About
Design by styleshout